بوستر پمپ چیست؟ آشنایی با انواع بوستر پمپ

بوستر پمپ ها جهت تنظیم فشار اب داخل لوله استفاده میشود . با توجه به نوسان میزان آب مصرفی در ساختمان ها ، جهت تنظیم فشار آب از بوستر پمپ...

ادامه مطلب