مقاله ایمنی راه ها

دانلود مقاله ای در خصوص ایمنی راه ها

ایمنی راه یا یك راه ایمن شامل محدوده ای ایمن و عاری از اشیا و نقاط خطرناك برای عبور راه بر اساس سرعت ، حجم عبور وشرایط هندسی محل می باش...

ادامه مطلب

عملیات خاکی گودبرداری و سازه نگهبان براساس مقررات ملی ساختمان

حمل و نقل مواد حفاری شده در عملیات خاکی

حمل و نقل مواد حفاری شده شامل انتقال خاکبرداری ها به محل خاكریزی - خارج كردن خاك های اضافی از محیط كارگاه - انتقال خاك و مصالح از قرضه ...

ادامه مطلب

کامپوزیت

کامپوزیت چیست؟ + معرفی کامپوزیت های پلیمری

کامپوزیت ها مواد چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هرکدام از اجزا بهتر است . ضمن آنکه اجزای مختلف کارایی همدیگر را بهبود میبخشند ...

ادامه مطلب

بتن متخلخل اسفنجی

دانلود مقاله ای در خصوص بتن متخلخل (اسفنجی)

بتن متخلخل نوع خاصی از بتن با تخلخل بالا است که یکی از عمده ترین کاربردهای آن اجرای رو سازی می باشد . در جوامع در حال توسعه برای جلوگیر...

ادامه مطلب

دستورالعمل طراحی و اجرای همبندی اصلی در میلگردهای بتن مسلح

دستورالعمل طراحی و اجرای همبندی اصلی در میلگردهای بتن مسلح

بر اساس مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و با توجه به وجود مقاومت الکتریکی در اتصالات عادی بین میلگردهای بتن مسلح ، بایستی پیش از هر مرحل...

ادامه مطلب

عملیات خاکی گودبرداری و سازه نگهبان براساس مقررات ملی ساختمان

عملیات خاکی گودبرداری و سازه نگهبان در مقررات ملی ساختمان

گودبرداری یکی از کارهای پیچیده و خطرناک مهندسی بشمار میرود که بمنظور حفظ جان انسان های داخل و خارج از گود ، ساختمان های مجاور و فراهم آ...

ادامه مطلب

اصول خاکبرداری و گودبرداری در مجاورت ساختمان ها

مقاله اصول خاکبرداری و گودبرداری در مجاورت ساختمان ها

در بسیاری از کارهای عمرانی و ساختمانی نیاز به عملیات خاکبرداری و گودبرداری می باشد . به عنوان مثال در راهسازی بویژه مناطق کوهستانی و نا...

ادامه مطلب

آسفالت متخلخل

آسفالت متخلخل با قابلیت نفوذ آب

یکی از انواع روسازی که در دنیا بکار گرفته می شود آسفالت متخلخل است که در مناطق پر بارش کاربرد های فراوانی دارد. بارزترین خصوصیت آسفالت ...

ادامه مطلب