تاسیسات مکانیکی

دانلود مقاله آشنایی با پمپ ها

الکترپمپ ها

پمپ دستگاھی است که انرژی مکانیکی را به انرژی ھیدرولیکی تبدیل می کند و نتیجه آن افزایش انرژی پتانسیل (فشار سیال عبوری از پمپ) و یا انرژی جنبشی (سرعت سیال) و انتقال سیال می باشد. به صورت کلی پمپ ھا به دو رده پمپ ھای دینامیکی و پمپ ھای جابجائی مثبت تقسیم می گردند .
پمپ ھای دینامیکی پمپ ھائی ھستند که در آنھا انتقال انرژی به سیال به صورت دینامیکی می باشد . پمپ ھای جابجائی مثبت پمپ ھائی ھستند که سیال توسط آنھا جابجا می گردد . به عبارتی تفاوت دو نوع پمپ اشاره شده در نحوه انتقال انرژی به سیال است . با مثال زیر می توان تمایز دو نوع پمپ فوق را نشان داد :
فرض کنید قرار است تکه سنگی از سطح زمین به ارتفاع ١٠ متری منتقل شود . این عمل را می توان به دو طریق انجام داد : روش اول این است که با بستن سنگ به یک تکه نخ و چرخاندن و رھا کردن ناگھانی آن سنگ به ارتفاع مورد نظر پرتاب کرد و در روش دوم می توان سنگ را از طریق جابجاکردن (مثال استفاده از پلکان) به ارتفاع ١٠ متری منتقل کرد. ھمانطور که ملاحظه می شود در ھر دو روش انرژی خاصی به صورت پتانسیل به سنگ داده می شود ولی در روش اول به صورت دینامیکی (سرعت) و در روش دوم به صورت جابجائی و در نھایت سنگ به ارتفاع مورد نظر منتقل شده است .

مقاله آشنایی با پمپ ها به کوشش آقای مهندس میکائیل فراتی در ۳۴ صفحه نگارش شده و به معرفی‌ انواع پمپ ها، کاربرد، طرز کار، تعریف قطعات پمپ ها و مشکلات پمپ‌ها و . . .  پرداخته است. مقاله آشنایی با پمپ ها سرفصل های زیر را مورد بحث و بررسی قرار می دهد :

  • تقسیم بندی کلی‌ پمپ ها
  • کاویتاسیون
  • معرفی‌ بعضی‌ پمپ ها
  • مشکلات پمپ ها

 

دانلود مقاله آشنایی با پمپ ها

حجم فایل : 3 مگابایت

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.