بانک خازنی - اصلاح ضریب توان

اصلاح ضریب توان ، محاسبه بانک خازنی و اجزای تابلوهای خازن

 شبکه های جریان متناوب توان ظاهری که از مولدها دریافت می شود به دو بخش توان مفید و غیر مفید تقسیم می شود . نحوه این تقسیم به شرایط مدار...

ادامه مطلب

سیستم های تحریک و راه اندازی ژنراتور sfc

دانلود آموزش سیستم های تحریک و راه اندازی ژنراتور SFC

برای تولید توان الکتریکی از طریق ژنراتور، به وسیله ای احتیاج است که ژنراتور را در سرعت نامی آن به حرکت در آورد و از این طریق انرژی مکان...

ادامه مطلب

خطرات انرژی الکتریکی

خطرات انرژی الکتریکی و ایمنی در برق رسانی

انرژی الکتریکی که در حدود یکصد سال پیش از طریق شبکه های کوچک توزیع مورد استفاده قرار می گرفت و به علت خصوصیات جالب توجه آن خیلی سریع تو...

ادامه مطلب

نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

دانلود کتاب نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

از آغاز اجرايي شدن ماده 33 همواره اين دغدغه وجود داشته است كه نقشه هاي كنترل شده فاز 2 به نحو صحيحي اجرا نخواهند شد. در سازوكار در نظر ...

ادامه مطلب

دانلود راهنمای پیمانکاران و ناظران شرکت برق

تغييرات شتابدار و پيچيدگي هاي رو به فزون محيط و دنياي كنوني، سازمان ها را ناگزير از جستجوي شيوه ها و ابزارهاي اداركي جهت ارتقاء و پيشرف...

ادامه مطلب