طراحی و بررسی اقتصادی سیستم برق خورشیدی

در اين مقاله سيستم برق خورشيدي متصل به شبكه براي يك ساختمان اداري به مساحت 120 متر مربع و داراي يك زير زمين با همين مساحت در تهران طراح...

ادامه مطلب

بوستر پمپ چیست؟ آشنایی با انواع بوستر پمپ

بوستر پمپ ها جهت تنظیم فشار اب داخل لوله استفاده میشود . با توجه به نوسان میزان آب مصرفی در ساختمان ها ، جهت تنظیم فشار آب از بوستر پمپ...

ادامه مطلب

ترانسفورماتور

علل آسیب دیدن ترانس های توزیع و روشهاي پيشگيري

نظر به اهميت ويژه ترانس های توزیع شبكه، همواره مواظبت و نگهداري آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم‌چنين در صورت صدمه ديدن ترانس، ه...

ادامه مطلب

آسفالت متخلخل

آسفالت متخلخل با قابلیت نفوذ آب

یکی از انواع روسازی که در دنیا بکار گرفته می شود آسفالت متخلخل است که در مناطق پر بارش کاربرد های فراوانی دارد. بارزترین خصوصیت آسفالت ...

ادامه مطلب