تاسیسات الکتریکی, تاسیسات مکانیکی

دانلود دستورالعمل تاسیسات اعلام و اطفاء حریق

آمارهاي منتشر شده از سوي مراكز ذی صلاح در خصوص تاسیسات اعلام و اطفاء حریق حاكي از آن است كه سالانه حجم وسیعي از سرمایه هاي كشور بر اثر سوانحي از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزي از بین ميرود. از این رو لزوم تامین ایمني، آسایش و رفاه ساكنین مراكز سكونتی به ویژه شهرها از مهمترین مسئولیت هاي كلیه مهندسین می باشد. به منظور نیل به این هدف، نیاز به بهره گیري از ضوابط فني و اجرایي جهت رعایت در طراحي، نظارت و اجراي عملیات ساختماني بوده كه در همین راستا سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با تشكیل كمیته تخصصي اعلام و اطفاء حریق، متشكل از كارشناسان خبره و باتجربه استان، اقدام به گردآوري و تهیه دستورالعمل اعلام و اطفاء حریق نموده است. در این دستورالعمل كه با بهره گیري از مباحث مقررات ملي ساختمان، استانداردهاي معتبر بین المللي و شرایط بومي كشور عزیزمان ایران، تهیه شده است، سعي بر آن است كه ایجاد هماهنگي در قوانین و ضوابط طراحي و اجراي سیستم هاي اعلام و اطفاء حریق و روان سازي آن ملاك نظر قرار گیرد.
ضمنا لازم به یادآوري است كه مطالب پیوست، تا زمان ابلاغ قوانین توسط مراجع تدوین كننده مقرارت، به عنوان ضوابط پیشنهادي مكمل قوانین موجود ( بالاخص مباحث مرتبط در زمینه اعلام و اطفاء حریق در مقررات ملي ساختمان)، در سطح استان مبناي عمل قرار خواهد گرفت.

بخش اول : آئین نامه تاسیسات اطفاء حریق

 • مقدمه و اهداف
 • اعضاي کميته تخصصي اطفاء حريق
 • ساختمان هاي مسكوني 1 تا 5 سقف
 • ساختمان هاي مسكوني 5 ، 6 و 7 سقف
 • ساختمان ها و يا مجتمع هاي مسكوني 8 تا 11 سقف
 • ساختمانهاي عمومي تا 6 سقف با زيربناي بيش از 1111 مترمربع
 • ساختمان ها و يا مجتمع هاي مسكوني 11 تا 91 طبقه و ساختمان هاي عمومي بيش از 6 سقف

 

بخش دوم : آئین نامه تاسیسات اعلام حریق

 • مقدمه و اهداف
 • الزامات بناها در اجراء سيستم اعلام حريق
 • ضوابط طراحي و نصب آشكارسازها در سيستم اعلام حريق اتومات
 • توضيحات تكميلي طراحي و نصب سيستم هاي اعلام حريق اتومات
 • علائم راهنماي نقشه هاي اعلام حريق

دانلود دستورالعمل تاسیسات اعلام و اطفاء حریق

حجم فایل : 700 کیلوبایت

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.